Bærekraft og Miljø

Norsjø Ferieland og hotell jobber kontinuerlig med å bli en solid, bærekraftig bedrift.

Vi ønsker å være en god arbeidsplass og et godt sted å besøke for. Alle gjester skal føle seg velkomne hos oss, og de ansatte skal merke at de har en trygg arbeidsplass.

Vi jobber med å sette miljø på dagsorden, for at det skal bli en naturlig del av driften.

Konkrete arbeidsområder
  • Fokus på å redusere matavfall. Vi bruker mindre buffeter og mer tallerkenservering.
  • Fokus på forminsking av alt avfall
  • Fokus på bruk av lokale råvarer, både mat og drikke. Gjerne økologiske hvis mulig.
  • Fokus på arbeidsmiljø. Både gjennom tariffestede arbeidsavtaler og sosiale arenaer
  • Vi har fått installert en el-bil lader for våre gjester (og ansatte)
  • Jobber med et samarbeid med Go Ahead, for å bedre vårt kollektivtilbud

Vi er i en prosess for å bli sertifisert Miljøfyrtårnbedrift.